2.D

Petek, 15.5.2020

ŠPORTNI DAN

Dragi učenci!
Po nekaj dneh dela ob računalniku in pisalni mizi bo vsem spet prijalo dodatno gibanje, ki ga lahko izvedete na prostem, v primeru slabega vremena pa tudi v hiši. Izbor nalog je pester, zanimiv in verjamemo, da se bo našlo za vsakega nekaj. Spodbudite člane svoje družine, da se vam pridružijo in s polnimi pljuči naredite nekaj koristnega za dobro počutje vseh vas.

ŠPORT IN ŠPAS

 

Četrtek, 14.5.2020

ANGLEŠČINA

DANES TE ČAKA PREVERJANJE. PREVERJANJE BOŠ SPET REŠEVAL SKOZI NASLEDNJI OBRAZEC:

https://drive.google.com/open?id=1kkIeoHmVrcM1HZitps_250pkb6H3LsHQN_fQrdpwO9w

MOJA NAVODILA PA TE ČAKAJO NA TEM POSNETKU: https://youtu.be/z_0b823vHeg

 

MATEMATIKA

TEHTAM

  • Z osebno tehtnico stehtaj tri različno težke predmete (naj tehtajo več kot en kilogram).

V zvezek za matematiko zapiši IME PREDMETA in MERITEV. Ne pozabi na zapis merske enote kg.

(če nimaš osebne tehtnice, napiši samo IME PREDMETA  in OCENO – koliko misliš, da tehta predmet)

  • Odpri SDZ stran 23 in reši 7., 8. in 9. nalogo. Pozoren bodi na zapis merske enote.

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

DANES PREVERI SVOJE ZNANJE O ZDRAVJU.

UČNI LIST NAJDEŠ TUKAJ.

REŠENE NALOGE POŠLJI V KANAL.

(Lahko prineseš tudi v šolo.)

 

SLOVENŠČINA

PRAVLJICA: ŠIVILJA IN ŠKARJICE

  • V pravljicah je polno čudežev in čudežnih predmetov. Razmisli in ustno odgovori na vprašanja:

Kateri so čudežni predmeti?

Kje jih najdemo?

Kaj z njimi počnemo?

Kako delujejo?

  • Prisluhnil boš pravljici, v kateri se pojavljajo čudežne škarjice. Naslov pravljice je Šivilja in škarjice.

Udobno se namesti in se pripravi na poslušanje.

https://youtu.be/dN7SRYIuLG0

  • Po poslušanju preberi odlomek v berilu na strani 109.
  • V brezčrtni zvezek za slovenščino napiši naslov ŠIVILJA IN ŠKARJICE. Ilustriraj tisti del književnega dogajanja, ki ti je bil najbolj všeč.

 

Sreda, 13.5.2020

SLOVENŠČINA

PREVERIM SVOJE ZNANJE

Danes boš z nalogami v SDZ preveril/a svoje znanje.

Najprej preberi pogovor v oblačkih na strani 60, nato natančno preberi navodila in čimbolj samostojno reši naloge na strani 61.

Odgovore pri prvi nalogi zapiši v zvezek s pisanimi črkami in celimi povedmi. Napiši naslov: PREVERIM SVOJE ZNANJE. Fotografijo odgovorov mi pošlji.

 

MATEMATIKA

TEHTAM – KILOGRAM

S pomočjo posnetka boš spoznal/a mersko enoto za merjenje mase – KILOGRAM (kg).

Pozorno si oglej razlago, napiši zapis v zvezek in reši naloge v SDZ (reši samo stran 22!).

https://www.youtube.com/watch?v=WiCR2ORquyk

 

GLASBENA UMETNOST

LJUDSKI PLES: OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Prejšnjo uro si se naučil/a peti ljudsko pesem Ob bistrem potoku je mlin. Ponovi jo.

Danes se boš naučil/a ljudski ples na to pesem. Oglej si posnetek plesa. Nauči se ga plesati. Če želiš, ga lahko zaplešeš z družinskim članom.

https://www.youtube.com/watch?v=8Fi98Ig0_X8

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

PONOVIM DZ SPO str.87

PREVERI SVOJE ZNANJE NA POVEZAVI:

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/preveri-kaj-znas

NALOGO IZ DZ REŠI V ZVEZEK.

NAJPREJ PREBERI ZAPIS OB SLIKAH V DZ IN USTNO OPIŠI SLIKE.

NAPIŠI NASLOV V ZVEZEK SPO:             ŽIVIM ZDRAVO

PREPIŠI VPRAŠANJA IN NA NJIH ODGOVORI V ZVEZEK.

SVOJ ZAPIS PREBERI.

SEDAJ PA ŠE REŠI ANKETO V KANALU (ČE ŠE NISI)!

 

ŠPORT

GIBANJE NA ENAKOMEREN RITEM

STOL POSTAVI V SREDINO PROSTORA TAKO, DA SE LAHKO OKROG NJEGA GIBAŠ.

NAJPREJ SEDIŠ NA STOLU IN RAZGIBAŠ VSE DELE TELESA, KOT SE PRI SEDENJU DA.

GIBAL SE BOŠ OKROG STOLA OB GLASBI PLEŠI OVČKA IN DELAL OPISANE VAJE.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/sport/plesna-glasba/plesi-ovcka

PREDVAJAŠ PRVIČ:

STOPAŠ PO RITMU 2 KORAKA NAPREJ IN PLOSK, PONOVIŠ,

NATO 2 KORAKA NAZAJ IN PLOSK.

DRUGIČ:

STOPAŠ PO RITMU ENAKO KOT PREJ, PRVI KORAK JE VEDNO DALJŠI,

PLOSK MOČNEJŠI.

TRETJIČ:

STOPAŠ PO RITMU ENAKO KOT PREJ, PRI REFRENU SE PROSTO ZAVRTIŠ.

 

Morda vam bo všeč tudi...