4.D

PONEDELJEK,25.5.2020

SLOVENŠČINA

Bina Štampe Žmavc: URE  KRALJA MINA

BERIO , str. 72, 73

Ustno odgovori na vprašanja, ki jih najdeš v Dejavnostih pred branjem.

Poslušaj avdioposnetek, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednih.pet.si

PREBERI  ODLOMEK!  Začni  brati na modri pasici, desno zgoraj. Razlago za besede, ki jih ne razumeš najdeš v Stvarnih pojasnilih.

Ustno odgovori na vprašanja, ki jih najdeš v Dejavnostih po branju.

USTVARJANJE

Izberi eno izmed nalog in jo zapiši v zvezek za književnost.

*Sestavi kraljevski jedilnik za en dan v tednu.

*Sestavi kraljevski urnik (za vse dni v tednu, za zjutraj, popoldne in zvečer).

 

LIKOVNA UMETNOST

Ker že zagotovo pogrešaš šolsko malico , najbolj pa seveda priljubljeni ŠMORN, se ga lahko naučiš pripraviti.  Nikakor sam, ampak ob pomoči starejše osebe.

Recept najdeš TUKAJ.

 

MATEMATIKA

KROG IN KROŽNICA

SDZ 4, str. 10, naloga 3

S šestilom in barvicami oblikuj sliko.

SDZ 4, str. 11, naloga 4

S šestilom nariši krožnice. Označi jim polmere in premere.

SDZ4, str. 12, naloga 8 in 9

Izmeri polmere in izračunaj premere. Avtomobilom nariši manjkajoče dele.

 

Petek,22.5.2020

SLOVENŠČINA

INTERAKTIVNE VAJE

Velika začetnica:

https://www.digipuzzle.net/minigames/classichangman/hangmanquiz_si_velika_zacetnica.htm

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/gradiva_slovenscina/gradiva_slo_rs/velika-zacetnica/velika-zacetnica-4r-1.htm

 

ŠPORT

Navduši družinske člane, za krajši pohod po bližnji okolici.

 

DRUŽBA:

KULTURNA DEDIŠČINA

 

ANGLEŠČINA: Animal body parts

Živalski deli telesa so tema današnje angleške naloge. Spoznal boš nekaj novih besed in se naučil pesmico. Odpri povezavo in sledi navodilom:

https://youtu.be/RkEi-EVW-xw

 

Četrtek, 21.5.2020

MATEMATIKA

KROG IN  KROŽNICA

https://www.youtube.com/watch?v=nsv1NBLPetw

https://www.youtube.com/watch?v=q7NYkL-l3ns

SDZ 4, str. 8

Preberi navodila, kako rišemo s šestilom ter kaj je to POLMER in PREMER.

SDZ 4, str. 9

Reši nalogo 1.

 

SLOVENŠČINA

KAKO SE UČIMO, PONAVLJAMO IN UTRJUJEMO

SDZ 2, str. 107

Reši naloge 6, 7 in 8.

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

VIDEO UČNA URA ob 9:00 uri

-Obvestilo boš prejel v kanalu preko E-asistenta

 Preverjanje znanja: SVET SNOVI

 

ŠPORT in RAZREDNA URA

NOGOMET

Video posnetek:  https://www.youtube.com/watch?v=px6QajRiA8s

Poskusi narediti čim več vaj iz videoposnetka.

 

Morda vam bo všeč tudi...