5.D

29.5.2020

TJA 

Further practice (utrjevanje)

Reši nalogi v delovnem zvezku na strani 50:

 1. naloga: Preberi dialoge in ustrezno oštevilči slike.
 2. naloga: Poglej v razpredelnico in napiši povedi o dnevu deklic Grace in Hope.

Fotografiraj rešeni nalogi in ju pošlji učiteljici angleščine.

 

SLJ 

Preberi besedilo po svojem izboru. Sošolcem v kanal napiši, kaj si prebral in zakaj jim priporočaš, da besedilo preberejo tudi oni.

 

 LUM 

Vsa navodila za tokratno malce drugačno, a zanimivo nalogo, najdeš na spodnji povezavi.

Pokaži svojega »imenožužka« v kanalu LUM.

https://www.youtube.com/watch?v=BvkJ0r7sovs&fbclid=IwAR356ZefDZnebv5oeTx4h4VSVBR6Eo6LkXaOr3044fXRbLVfHdaO7I-HjD4

 

28.5.2020

 DRU

 1. V DZ-109 preberi besedilo o drugi svetovni vojni in reši naloge.
 2. Oglej si posnetek, v kateri gospa Bogdana pripoveduje, kakšno je bilo življenje blizu italijanske meje med vojno.

https://www.youtube.com/watch?v=A6FP4982wRQ&t=1051s

 

NIT 

 1. S svojo izdelano gugalnico izvedi poskus iz P-22.
 2. V zvezek prepiši Povzetek iz P-22.

 

TJA 

His day

Odpri povezavo, sledi razlagi in navodilom, ter se tako nauči opisati njegov dan:

https://youtu.be/u3_4EAD-ntU

Fotografiraj zapiske in rešeno nalogo ter jih pošlji učiteljici angleščine.

  

ŠPO 

 1. Za začetek ogrej svoje telo s počasnim kolesarjenjem po bližnji okolici. Naredi nekaj vaj za razgibavanje.
 2. Ponovi vodenje žoge z nogo (z notranjim delom stopala, z zunanjim delom stopala, z nartom), vaje delaj z obema nogama.
 3. Povabi koga od domačih in si podajajta žogo z nogo, najprej na mestu, nato v gibanju v različne smeri, uporabi obe nogi.
 4. Odbij žogo z nogo v zrak čim večkrat, ne da ti pade na tla (tudi s kolenom in z glavo velja). Kolikokrat ti bo uspelo danes?

 

SLJ 

 1. Reši naloge v DZ-83-85.
 2. V zvezek napiši odgovora na Zalino in Filipovo vprašanje.

 

27.5.2020

 RAČUNALNIŠTVO

POMANJŠAJ FOTOGRAFIJO

Digitalne fotografije so sestavljene iz točk ali pik. Velikost fotografij pogosto izražamo v pikah.

NALOGA:

Izberite poljubno fotografijo, ki jo imate shranjeno na računalniku.

Oglejte si video.

https://sites.google.com/a/sola-zetale.si/preprosti-namigi/fotografije/pomanjsaj-fotografijo

Vaša naloga je, da izbrano fotografijo zmanjšate tako, da bo imela v vodoravni smeri 500 pik in mi jo pošljete na moj e-naslov.

Manjše fotografije lažje nalagamo v dokumente in pošiljamo po e-pošti.

Želim vam uspešno opravljeno delo.

 

MAT 

Reši naloge v Z-64/1., 2.

Z-65/4.

Z-67/3.

 

SLJ

 1. Kako pišemo vrstne pridevnike iz zemljepisnih lastnih imen? Za razliko od svojilnih jih pišemo z malo začetnico. Na primer:

Jedla sem italijansko pico.

Maša rada slovensko hrano.

Sosedovi so navdušeni nad blejsko kremno rezino.

 1. Reši naloge v DZ-82. Pošlji v kanal.

 

ŠPO

 1.  Za začetek ogrej svoje telo s počasnim tekom hojo po bližnji okolici. Naredi nekaj vaj za razgibavanje.
 2. Ponovi vodenje žoge z nogo (z notranjim delom stopala, z zunanjim delom stopala, z nartom).
 3. Povabi koga od domačih in si podajajta žogo z nogo, najprej na mestu, nato v gibanju v različne smeri.
 4. Odbij žogo z nogo v zrak čim večkrat, ne da ti pade na tla (tudi s kolenom velja). Kolikokrat ti bo uspelo danes?

 

NIT 

 1. Ponovi, katere vrste gugalnic poznamo. Naštej sestavne dele prevesne in nihalne gugalnice. Pomagaj si z DZ.
 2. Po navodilih iz Priročnika za izvedbo dejavnosti (P-21) izdelaj nihalno gugalnico. Gugalnico lahko izdelaš tudi po svoje.

 

 

Morda vam bo všeč tudi...