Obvestilo staršem o ponovnem odprtju šol

Spoštovani starši,

kot smo vas že obvestili, je predvideno  postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Ostali učenci bodo pouk zaključili na daljavo.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izpolnite prilogo 1: »Izjava staršev ob ponovnem vstopu v šolo« (najdete jo TUKAJ) in jo pošljete razredniku pred vstopom v šolo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta  seznanite, najdete ga TUKAJ. V primeru da je v družini oz. v istem gospodinjstvu drugi otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom − specialistom splošne oziroma družinske medicine. Izpolnite prilogo 2: »Izjava  staršev  zdravstveni razlog« (najdete jo TUKAJ) in jo pošljete razredniku najkasneje do petka 15. 5. 2020.

Zaradi načrtovanja organizacije dela šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 12 . ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 12. ure, razredniku/razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljeni način komunikacije pošljete izpolnjen vprašalnik (Vprašalnik za starše učencev 1.VIO (najdete ga TUKAJoz. Vprašalnik za starše 9.razredov (najdete ga TUKAJ)), v katerem boste sporočili  sledeče:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano izjavo (priloga 1). Če se zaradi zdravstvenih razlogov ne bo vključil, izpolnite drugo izjavo (priloga 2).

  • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.20 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

  • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.15. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

  • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organizirani šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo. Zato potrebujemo informacijo o prihodu in odhodu v šolo.

  • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko spletnega obrazca ali telefonskega klica.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

Na šoli se zavedamo, da bo ponovni prihod v šolo tako za vas kot za nas stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo učenci šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varno. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Z dobrim in korektnim sodelovanjem nam bo uspelo premagati tudi ta izziv, v katerem smo se znašli.

Razredniku pošljete:

  1. Izpolnjen vprašalnik (do torka, 12. 5. 2020, do 12 . ure)
  2. Prilogo 1: »Izjava staršev ob ponovnem vstopu v šolo« (do prihoda v šolo) ali Prilogo 2: »Izjava  staršev − zdravstveni razlog« (do petka, 15. 5. 2020)

Lepo pozdrav in ne pozabite, SKUPAJ ZMOREMO.

Mag. Robert Murko,

ravnatelj

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost