Zagotavljanje toplega obroka za socialno ogrožene učence

Spoštovani starši / skrbniki,

posredujemo vam obvestilo o upravičenosti za brezplačno prehrano učencev v času pouka na daljavo, ki imajo stalno prebivališče v Občini Videm.

Obrazec za prijavo smo vam poslali preko e-Asistenta.

Podatke zbiramo izključno za namen organiziranja prehrane. Podatke zbiramo v skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-1/2020/88. Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji: Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Prosimo, da prijavo izpolnite čimprej.

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

Poziv staršem k oddaji prijave za brezplačno prehrano 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost