3.D

Ponedeljek, 30.3.2020

SLOVENŠČINA

 1. Preberi besedilo Jure, Jurček. Podčrtaj manjšalnice.
 1. Iz katerih besed so tvorjene manjšalnice?

Na primer: Jurček – Jure

vasica, hišica, travnički, gozdič, njivice, jezerce

 1. Preberi se druge manjšalnice in povej, iz katerih besed so tvorjene.
 1. Reši nalogi v DZ-49/2.,3.
 1. S starši se igraj igro Ime, priimek. Staršem razloži pravila igre.

Igralci izberejo črko tako, da potem ko nekdo izgovori: »en, dva, tri, vse se razprši«, vsak igralec pokaže določeno število prstov. Seštevek vseh prstov da črko abecede. Predhodno se dogovorijo za rubrike, ki jih bodo iskali na določeno črko (npr. ime, priimek, mesto-država-vas, reka, rastlina, žival …). Za določeno črko smejo igralci izpolnjevati rubrike toliko časa, dokler prvemu ne uspe zapolniti vseh rubrik. Igralec, katerega besedo ne najde nihče drug, dobi 10 točk, igralec, katerega besedo najde še kdo drug, dobi 5 točk, igralec, ki besede ne najde, ne dobi nobene točke. Zmaga igralec, ki ima po končani igri največ točk.

 

MATEMATIKA

 1. Ponovi večkratnike števil 6,7,8 in 9.
 2. Ponovi seštevanje in odštevanje do 100:
 • reši DZ-82/2.
 • pri izpolnjevanju križanke moraš biti pozoren na smer vpisovanja (vodoravno →, navpično ↓ ) in da v vsak kvadratek vpišeš samo eno števko. Če boš računal pravilno, se bo križanka izšla.

 

GLASBENA UMETNOST

PESEM IMA MELODIJO

 • Odpri SDZ stran 31 in preberi navodilo naloge.

Gibanje melodije nakazuješ z rokami tako (ponovi večkrat):

KUŽA PAZI – čepiš

Z REPKOM MIGA – stojiš

VSTANE – dvigneš roke v zrak

LEŽE – roke spustiš ob telesu

TAČKO DA – počepneš

 • Koliko različnih gibov si uporabil? Toliko različnih tonov je v pesmi Kuža pazi (rešitev v 2.nalogi).
 • Dokončaj slikovni zapis pesmi pri nalogi.
 • naloga – BALONČEK: poslušaj pesem in opravi nalogo po navodilu.

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice

Pesem Balonček zapoj in upoštevaj dinamiko (p = tiho, f = glasno, < = postopoma glasneje).

 • Večkrat preberi zapis v modrem okvirčku in si poskušaj čim več zapomniti.
 • Zadnji odstavek (zadnje tri povedi) prepiši v zvezek za GUM. Napiši naslov PESEM IMA MELODIJO. Ne pozabi na datum.

 

Petek, 27.3.2020

SLOVENŠČINA

ANGLEŠKA LJUDSKA: PUNČKA V TRAVI

 V kazalu berila poišči angleško pravljico Punčka v travi.

Udobno se namesti. Pravljico preberi najprej tiho.

V zvezek napiši naslov pravljice in nariši Janezovo nevesto.

Pravljico glasno preberi staršem.

V zvezek prepiši del besedila, ki se dogaja ob reki (tri povedi).

Preden greš spat, staršem pripoveduj pravljico.

 

LIKOVNA UMETNOST

Ker je ta teden v znamenju materinskega dne, boste tudi današnji likovni izdelek namenili svojim mamicam.

Najprej pripravi MATERIAL:

 • zaščiti mizo s časopisnim/reklamnim papirjem
 • bel list (če nimaš risalnega A3, lahko zlepiš dva A4 skupaj)
 • flomastri
 • vodene barve – ČE JIH IMAŠ DOMA!, lonček za vodo, čopič/gobica

LIKOVNA NALOGA:

 • naslikaj PORTRET svoje mame (na sliki so obraz in ramena, pazi na simetrijo obraza)
 • namesto las nariši pisane rožice (upoštevaj dolžino las svoje mame)

POSTOPEK:

 • s črnim flomastrom nariši portret in podrobnosti na obrazu, rožice

PORTRET NAJ BO NASLIKAN ČEZ CELO POVRŠINO LISTA!

 • z barvnimi flomastri pobarvaj notranjost rožic, oči, usta…
 • če imaš vodene barve, pobarvaj ozadje s svetlo barvo, sicer pusti prazno

IZDELEK FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI po e-asistentu ali na

maja.belcic-kralj@solavidem.si. Se že veselim vaših izdelkov.

PRIMERI IZDELKOV: 

MATEMATIKA

PONAVLJAM POŠTEVANKO

 1. Ponovi poštevanke tistih števil, ki ti še ne gredo.
 2. Deli v zvezku in naredi preizkus. Ne pozabi na naslov Vaja in datum.

21 : 3 ____,  ker je ______________

32 : 8 = ____, ker je ______________

48 : 6 = ____, ker je ______________

 1. Reši nalogo v DZ-81/4..
 2. Reši nalogo iz DZ-81/5 v zvezek. Napiši račune in odgovore.
 3. Za kratek čas lahko rešiš interaktivne naloge:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln42x8a8c

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w4ln43y8448

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln48z827u

 

Četrtek, 26.3.2020

SPOZNAVANJE OKOLJA

NASELJA

 • Poznamo različne vrste naselij. Oglej si fotografije na spodnjih povezavah in opiši kar vidiš.

Kakšne so značilnosti posameznega naselja? Poimenuj ga. (beri besedilo ob fotografijah)

 • Odpri SDZ stran 68, 69:
 • Preberi vsa besedila. Preberi vprašanja.
 • Vrni se na začetek 1. naloge, preberi prvo vprašanje, v besedilu na str. 68 poišči odgovor in ga napiši. Tako odgovori še na ostala vprašanja.
 • Še enkrat preberi vsa besedila na strani 68 in preveri odgovore.
 • Naučeno snov utrdi še z ogledom predstavitve:

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/zivljenjska-okolja/naselja

 

ANGLEŠČINA

 1. Nadaljuješ z izdelkom. Pri izdelovanju uporabljaj domišljijo. Na manjše kvadrate (torej tiste 3X3 cm) zapiši mesece (zato imaš 12 kvadratov za 12 mesecev). Spet si pomagaj z delovnim listom in zvezkom. Vsak kvadrat z mesecem prilepi na konec palčke.
 2. Palčke z meseci razporedi k ustreznemu letnemu času. Palčke zadaj pritrdi na krog, tako da se bodo spredaj videli meseci.
 3. Vzemi večje kvadrate (5X5). Vsakemu mesecu pripadajo 3 kvadrati. Na vsak kvadrat nariši kaj te najbolj spomni na določen mesec. Torej za vsak mesec 3 stvari (primer: DECEMBER- Christmas- božič, presents- darila, Santa- božiček).
 4. Kvadrate z risbami pritrdi na palčke k mesecem.
 5. Celoten izdelek predstavi staršem ali nekomu drugemu v svoji družini. Naštej jim letne čase, mesece. Potem pa te naj starši vprašajo kaj te spomni na določen mesec.
 6. Vesela bom kakšne fotografije tvojega izdelka 😊 izdelek pa boš prinesel tudi v šolo, zato ga skrbno shrani.

 

ŠPORT

SKAKANJE S KOLEBNICO

 1. Na dvorišču si v kolono postavi 4 kamne, meter narazen. Hodi med njimi vijugasto, hodi čepe, nato teči in hopsaj. Poskusi tudi zadenjsko.
 2. Razgibaj se z nekaj gimnastičnimi vajami, povabi koga od domačih, da se razgiba s tabo.
 3. Vzemi kolebnico ali daljšo vrv in jo
 • sonožno preskakuj na mestu, z medskokom in brez njega,
 • preskakuj po levi nogi, po desni nogi, izmenično
 • preskakuj po svojem vzorcu,
 • preskakuj na mestu tako, da kolebnico vrtiš nazaj,
 • preskakuj v teku.

4. Umiri se in prisluhni zvokom okrog tebe. Ali slišiš ptičje petje? Če ti je všeč, malo postoj in uživaj.

 

SLOVENŠČINA

MESTO

Besedilo Mesto še enkrat preberi. Na naslednji strani reši nalogo, ki ti je še ostala. Nepravilne povedi popravi v zvezek.

Morda vam bo všeč tudi...