4.D

Ponedeljek, 30.3.2020

SLOVENŠČINA

Primož Suhodolčan: TI KANTA POŽREŠNA

BERILO str. 58-61

Ponovi značilnosti klasične pravljice.

BRANJE

Poslušaj posnetek pravljice, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu na

www.radovednih-pet.si (podrsaj malo nižje).

V BERILU vsaj dvakrat preberi besedilo. Začni pri modri pasici zgoraj.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

V zvezek za književnost zapiši odgovore na vprašanja, ki jih najdeš v rubriki Dejavnosti po branju. Piši v celih povedih.

 

MATEMATIKA

V zvezek prepiši naslov ter račune in jih izračunaj.

Deljenje

18:2=_        6:2=_       9:3=_    15:3=_    16:4=_    24:4= _     30:5= _      45:5= _       18:6= _

36:6= _      42:7= _    63:7=_    32:8= _   48:8= _   81:9=_    27:9=_    7:0=_    8:1=_    30:10=_

SDZ3 str, 72

Ponovi izraze pri deljenju (deljenec, delitelj, količnik).

Reši naloge 1, 2, 3, in 4.

 

LIKOVNA UMETNOST

NA  EKOLOŠKEM  OTOKU

V zvezek za književnost z lesenimi barvicami nariši zabojnike za odpadke. V obliki stripa( v oblačke) zapiši zanimiv pogovor med njimi. Kako se počutijo, ko jih ljudje obiščejo, ko vanje odvržejo ustrezne ali neustrezne odpadke, ko jih dalj časa ne izpraznijo…

 

Petek, 27.3.2020

DRUŽBA

ZA NARAVO SMO ODGOVORNI VSI

  • Vsi onesnažujemo okolje

– Odpri SDZ str. 91 in preberi poved zgoraj. Oglej si slike in reši 1. nalogo. Kaj pravi Jaka?

– Odpri UČBENIK, str. 74 in preberi 1. odstavek besedila (če nimaš učbenika, odpri:

https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5DRU4_ucb&pages=74-75 ). Ustno odgovori na vprašanje pod besedilom.

  • Kaj so odpadki?

– V UČBENIKU, str. 74 preberi 2. odstavek besedila. Ustno odgovori na vprašanje spodaj (doma poglej v posode z odpadki).

– V SZD, str. 92 preberi navodila in reši 1. in 2. nalogo.

– Preberi, kaj pravi Zala in si poglej posnetek o porabi plastičnih vrečk na:

https://www.youtube.com/watch?v=A-e9Z6FpM8A

 

ANGLEŠČINA

Where is my mouse?

Če imaš možnost, si najprej oglej videoposnetek na tej povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=PKFgBK5fbfc&t=48s

in ob gledanju na glas ponavljaj angleške izraze.

Nato reši priloženi učni list Where is the mouse. Rešuješ tako, da obe nalogi napišeš v zvezek.

Ko sta nalogi rešeni, vzemi lonček in majhno igračko. Utrjuj, kot predlaga slika na učnem listu.

 

SLOVENŠČINA

KAKO  PIŠEMO PROŠNJO IN KAJ VSE NAPIŠEMO V NJEJ?

BERI, OPAZUJ,  RAZMIŠLJAJ IN  REŠI NALOGE!

SDZ, str. 80 in 81

Preden se lotiš pisanja  PROŠNJE  prepiši in preriši v zvezek za JEZIK besedilo iz rubrike Dopolni in pomni. Še enkrat si dobro  oglej, v kakšni obliki zapisujemo prošnje. Znova dobro preberi  besedilo  8. naloge. S temi podatki  sedaj sestavi prošnjo. Pri pisanju posebej pazi na obliko. Ko jo napišeš, mi jo pošlji  po e-pošti . Naslov najdeš na spletni strani šole Sela.

 

ŠPORT

Ker je bolj hladno se razgibaj kar v svoji sobi. Za vadbo potrebuješ stol.

7-minutna vadba: https://www.youtube.com/watch?v=5pmU0VIlM7g&t=55s

 

Četrtek, 26.3.2020

SLOVENŠČINA

KAKO PIŠEMO PROŠNJO IN KAJ  VSE NAPIŠEMO V NJEJ?

BERI, OPAZUJ, RAZMIŠLJAJ IN REŠI NALOGE!

SDZ 2, str. 78 in 79

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

PONAVLJAMO

ELEKTRIČNA SHEMA

Oglej si film z naslovom Simboli v električnem vezju. Posnetek najdeš v interaktivnem gradivu www.radovednihpet.si

SDZ, str. 59   Preberi besedilo na spodnji modri pasici

SDZ, str. 60   Oglej si shemo električnega kroga

DELO V ZVEZKU

VPRAŠANJA:

  1. Kateri aparati za svoje delovanje potrebujejo elektriko?
  2. Kateri so osnovni deli električnega kroga?
  3. Nariši shemo električnega vezja v katerem so žarnica, stikalo in baterija.

NAVODILA: Vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori.

 

MATEMATIKA

VZORCI

DELO  V ZBIRKI  VAJ   str. 61, NALOGA  1 in 2

NAVODILA:  Nadaljuj vzorce ,  v vsako okence vpiši ustrezno število ali črko.

DELO V ZVEZKU

NAVODILA: Najprej  napiši  naslov Vzorci ter datum. Nato s pomočjo šablone  in barvic nariši tri različne vzorce.

 

ŠPORT

Danes se boš malce razgibal kar  v svoji sobi.

Telovadba z Mišo;

https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI

Kavboj Jaka;

https://www.youtube.com/watch?v=l2ceFIQnDJM

 

GLASBENA UMETNOST

PONOVIŠ

Tiho- piano,   glasno- forte,    počasi- adagio,    hitro- alegro

SDZ, str. 67

NAVODILA:  Oglej si ilustracijo, ki nakazuje dirigiranje. Poslušaj audio-posnetek Čardaš, ki ga najdeš v interaktivnem gradivu na www.radovednihpet.si. Ob poslušanju dirigiraš.

SDZ, str. 69

Ob poslušanju posnetka Simfonija presenečenja, ki ga prav tako najdeš v interaktivnem gradivu www.radovednihpet.si (premakni se za dve strani naprej) s prsti slediš sličicam.

 

Sreda, 25.3.2020

TEHNIŠKI DAN

Vse diši že po pomladi…

Preproste rožice, ki polepšajo prostor
Potrebujemo:   – barvni papir ali časopisni papir
– škarje
– lepilo
– svinčnik, ravnilo
– veje
– vazo

NAVODILA ZA DELO:

  1. Pripravi nekaj vejic in jih daj v vazo.
  2. Nariši spiralo na papir v velikosti 10 x 10 cm. Pomagaj si z ravnilom.
  3. Izreži spiralo po liniji.
  4. Zavij papir. Začni na zunanji strani spirale proti notranjosti in zavijaj dokler ne prideš do konca.
  5. Cvet dodatno fiksiraš z lepilom in ga natakneš na vejico

Naredi več cvetov, da bo pomladna okrasitev lepša. Ko z delom končaš, vazo postavi na sredo mize in za sabo pospravi.

Pripis:   Danes tvoja mamica praznuje.  Ne pozabi  je objeti in ji povedati, da jo imaš rad.

 

Morda vam bo všeč tudi...