Zaposleni

Petra Hadler – razredničarka 1. razred                       

Bojana Mlakar – druga strokovna delavka v 1. in 2. razredu, JV

Maja Belčič Kralj – razredničarka 2./3.d

Alenka Pernat – OPB

Sonja Feguš – OPB, strokovna delavka v 4. razredu

Claudia Beguš Mihelič – razredničarka 4./5.d

Karmen Volgemut – TJA

Barbara Ambrož – dodatna strokovna pomoč učencem Maja Lenart – dodatna strokovna pomoč učencem

Žan Žnidar – računalnikar

Dostopnost