Zaposleni

POGOVORNE URE UČITELJEV

UČITELJICA POGOVORNA URA
Petra Hadler četrtek, 5. ura 
Maja Belčič  Kralj ponedeljek, 7. ura
Alenka Pernat ponedeljek , 6. ura
Marija Božičko ponedeljek, 1. ura
Claudia Beguš Mihelič četrtek, 5. ura
Ostali zaposleni:
Petra Fošnarič TJA 4. in 5.r
Karmen Volgemut NIA – 1. razred, TJA 2. in 3. razred
Helena Topolovec NRA – 4. in 5. razred
Benjamin Lipnik Razširjeni program
Klementina Orešek Objava prispevkov na spletni strani
Simona Cebek Dodatna strokovna pomoč učencem
Barbara Ambrož Dodatna strokovna pomoč učencem