Zaposleni

Marja Božičko 1. D, 2. D
Petra Hadler 1. D
Maja Belčič Kralj 3. D, 4. D
Alenka Pernat OPB
Claudia Beguš Mihelič 5. D
Petra Fošnarič TJA – 4. in 5. razred
Karmen Volgemut (nadomešča Sara Kramberger) NIA – 1. razred, TJA 2. in 3. razred
Iztok Roškar Neobvezni nemščina – 5. razred
Matjaž Klasinc Objava prispevkov na spletni strani
Simona Cebek Dodatna strokovna pomoč učencem
Barbara Ambrož Dodatna strokovna pomoč učencem
Dostopnost