Strokovni aktiv

Marija Božičko

Petra Hadler

Maja Belčič Kralj

Alenka Pernat

Bojana Mlakar

Claudia Beguš Mihelič

Karmen Volgemut – TJA

Barbara Ambrož – svetovalna služba

Žan Žnidar – objava na spletni strani, računalnikar

Dostopnost