Zaposleni

Marija Božičko 1. D, 2. D
Petra Hadler 1. D
Maja Belčič Kralj 3. D
Alenka Pernat OPB
Claudia Beguš Mihelič 4. D, 5. D
Karmen Volgemut TJA – 4. in 5. razred
Karmen Volgemut NIA – 1. razred, TJA 2. in 3. razred
Iztok Roškar Neobvezni nemščina – 5. razred
Žan Žnidar Objava prispevkov na spletni strani
Maja Lenart Dodatna strokovna pomoč učencem
Barbara Ambrož Dodatna strokovna pomoč učencem
Dostopnost