Ostale informacije

SEDEŽ ŠOLE:

Osnovna šola Videm
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
tel.: 02-761-94-10

Ravnatelj: mag. Robert Murko

SEDEŽ PODRUŽNICE SELA:

Osnovna šola Videm

Podružnica Sela
Sela 33
2324 Lovrenc na Dravskem polju
Telefonske številke:

šola: 02-781-28-11

vrtec: 02-781-28-12

kuhinja: 02-781-28-13

elektronska pošta: info.sela@solavidem.si

vodja podružnice: ga. Claudia Beguš Mihelič

Davčna številka: 13592793

Svet staršev

Člani sveta staršev iz OŠ Sela: 1./2. R – BOJANA MLAKAR, 3. R – JOŽICA SITAR, 4./5. R – TANJA ZUPANIČ KORITNIK

Svet staršev zastopa interese staršev v šoli in v zavodu.